Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/07/2024 | 11:45 h
Informació de la Seu
previsio
 
 
19/07/2024 | 11:45 h

SEU ELECTRÒNICA

    · Titularitat i òrgans responsables de la gestió
    · Disposició de creació de la seu electrònica i del registre
    · Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments
    · Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis
    · Eines de validació de certificats
    · Calendari de dies festius

 

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

 

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Palafolls.

L'òrgans responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

 

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre


Disposició de Seu Electrònica
Disposició de Registre Electrònic 

 

Accedir a l'enllaç


Sistemes de signatura acceptats en els diferentes procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Palafolls que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.

2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.

3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de Dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d'accés als serveis

Seu Electrònica:

URL: https://www.palafolls.cat/seu-electronica/
Emès per a : Ajuntament de Palafolls
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

 

Perfil de Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/palafolls

Emès per a: Generalitat de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

 

Gestió Tributaria:
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=154&municipi=1
Emès per a : Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

 

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB):

URL: https://bop.diba.cat/

Emès per a: bop.diba.cat

Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)

Tipus certificat: Clase 2 CA

  

Eines de validació de certificats:

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura:

http://validador.catcert.cat/psiswebclient/


2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures:
https://valide.redsara.es

 

Calendari de dies festius:

 

Accedir a l'enllaç

 

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per l’article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43