Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/07/2024 | 10:03 h
Campanya #brossaPLF
previsio
 
 
19/07/2024 | 10:03 h

Palafolls dona aire al medi ambient #brossaPLF  

 

PREGUNTES QUE EL CIUTADÀ POT FER-SE? 

 

Per què es canvia l'actual sistema de recollida de la brossa? S'aposta pel concepte de les illes de reciclatge amb l'objectiu de millor el volum de reciclatge actual del nostre municipi. El Pla de Residus de Palafolls marca arribar a un 60 % i superar el 29 % actual

 

Què és l'etapa de transició? Es tracta d'un seguit d'accions per anar adaptant-se al canvi en els hàbits de la recollida de brossa. Concretament el 15 de juny marca l'inici d'aquesta primera etapa que reduirà els 109 punts de recollida actual a 70 punts amb la idea de crear illes de reciclatge [veure mapes adjunts]

 

Quan acaba l'etapa de transició per instaurar el concepte final? El 7 de gener de 2019 hi haurà una nova reducció, sempre amb el concepte d'illes de rebuig completes 

 

Cap on anem? Cap a una millor eficiència en el concepte de reciclatge i al compliment del Pla de Residus de Palafolls

 

 

Més informació....

 

El 15 de juny marca l'inici d'una etapa de transició que reduirà els 109 punts de recollida actual a 70 punts amb la idea de crear illes de reciclatge

Recentment el consistori ha signat un acord amb el Consell Comarcal per passar a ser l'ens responsable de la recollida de brossa i reciclatge al nostre municipi. Tot plegat va acompanyat amb la voluntat de modernitzar Palafolls pel que fa a la normativa actual en relació a la recollida de brossa i reciclatge.

Actualment Palafolls no compleix amb les quotes de reciclatge que per llei es considera acceptable. Així actualment ens movem a l'entorn d'un 29 % i la voluntat és arribar a les xifres que marca l'actual Pla de Gestió de Residus de Palafolls que és d'un 60%.

Tot plegat es tracta d'un canvi d'hàbits com a municipi, tant en l'expressió de l'àmbit particular com en la de les empreses i establiments, que es vol fer en diferents terminis al llarg del 2018 i 2019. L'objectiu és que el 7 de gener de 2019 Palafolls pugui complir amb els estàndards normatius vigents.

La reducció a 70 punts de recollida d'aquest 15 de juny començarà a aplicar la mentalitat de les illes de reciclatge i per tant tot i la reducció es comptarà amb 50 punts complets en contra dels 35 que hi havia actualment. La finalitat és comptar amb illes en els quals es doni una resposta correcta a on dipositar el vidre, l'orgànica, el rebuig, el paper i els envasos.

L'acció s'acompanya amb un apartat al web municipal que a partir d'aquesta setmana facilitarà diferents recursos: un directori de tipus de rebuig que utilitzem en el nostre dia a dia per tal de saber com actuar i els plànols de localització de les noves illes operatives en aquest període de transició. 

Paral·lelament, en el lloc on fins ara hi havia contenidors es col·locoran adhesius informatius que senyalitzaran els punts de recollida alternatius de la zona. 

 

 

 

RECURS DE SUPORT ADREÇADA AL CIUTADÀ  
 
Què faig amb ... ? TIPUS DE RESIDUS QUE GENEREN DUBTES!
 
Són molts els municipis que han canviat el hàbits de la ciutadania pel que fa a la recollida de brossa i d'ells podem extreure recursos que ens poden ajudar en l'etapa transitòria i de canvi que Palafolls comença aquest 15 de juny de 2018.
 
A continuació us facilitem una relació de brossa o elements de rebuig que en més d'una ocasió generen dubtes d'on s'han de llençar o què s'ha de fer [Font: Ajuntament de Canet de Mar]. 
 

A

 • aerosols i esprais: quan ja són buits, si porten els símbols d'ecoembes (fletxes) amb els ENVASOS, es poden deixar a la DEIXALLERIA
 • agulles i xeringues: l'Agència de Residus aconsella que no s'acumulin i que es llencin al REBUIG si pot ser dintre d'un envàs tapat
 • alumini (paper de): ENVASOS sempre i quan sigui net. Si té restes de menjar ho llençarem al rebuig. L'alumini com a metall s'ha de portar a la DEIXALLERIA. Allà es recull la ferralla i els metalls conjuntament i també se separa alumini, coure, plom i altres metalls
 • animals morts: (peixos, tortugues, ocells ...): els animals, fins i tot el petits, s'han d'enterrar en un cementiri d'animals o portar-los al veterinari
 • antimosquits(recanvi pastilla o ampolla): REBUIG


B

 • bandes depilatòries: REBUIG
 • banyera: DEIXALLERIA -si l'obra la fa un paleta, com a professionals ja saben què s'ha de fer-
 • bastonets de les orelles: REBUIG
 • bateria de mòbils: a la DEIXALLERIA 
 • biberons: REBUIG. També les tetines, les culleretes de silicona i en general tots els productes que tenen a veure amb la lactància (xumets, discs de lactància ...)
 • billets de tren: PAPER
 • bolígrafs: REBUIG
 • bolquers: REBUIG (els podeu llençar cada dia. A l'Ajuntament us donaran etiquetes identificatives)
 • bombetes: les de baix consum han d'anar a la DEIXALLERIA, també a la MINIDEIXALLERIA, ja que contenen residus especials (mercuri o altres); les bombetes tradicionals poden anar al REBUIG; els fluorescents a la DEIXALLERIA, també a la MINIDEIXALLERIA. Els fluorescents i les bombetes de baix consum es porten a la planta de Pont de Vilomara i Rocafort, on n'extreuen els elements perillosos i n'aprofiten el material recuperable.
 • bombones de butà: es pot trucar a l'empresa subministradora i les recull, es poden portar a un lloc de venda de bombones
 • bombones camping gas:  portar-les a l'empresa subministradora, també es poden deixar a la DEIXALLERIA
 • bosses d'aspirador: quan ja són plenes, amb el REBUIG
 • bosses de patates de plàstic: ENVASOS
 • bosses de plàstic: ENVASOS


C

 • cabells: REBUIG
 • caixa de fusta: les identificades com ECOEMBES (fletxes de reciclatge) ENVASOS. Les no identificades són fusta, s'han de portar a la DEIXALLERIA
 • capsa de cartró de pizza: PAPER
 • càpsules de cafè: ENVASOS
 • caramels (de tot tipus: tous, amb pal, ...): REBUIG. Si el paper està enganxat, també va al REBUIG. Si és net depèn de la composició, PAPER o ENVASOS
 • carbó: REBUIG. També el carbó actiu que es fa servir pels filtres dels aquaris
 • carpeta d'anelles: anelles de metall o plàstic a ENVASOS, cartró a PAPER
 • cartutxos (tinta impressora, tòners ...): són residus especials (perillosos). S'han de portar a la DEIXALLERIA
 • cartutxos de camping gas buits: REBUIG
 • cendres:  REBUIG
 • cera: REBUIG
 • clips (i altres peces metàl.liques per agrupar documents): com a metall, és pot aprofitar per fondre i fer nou metall. Es poden portar a la Deixalleria. Però el més pràctic és separar-ho del paper i llençar-ho al REBUIG
 • closca: MATÈRIA ORGÀNICA, tant si és de fruit sec com de marisc
 • compreses: Sempre que sigui possible, s'haurien de llençar amb el REBUIG
 • compreses de cotó biològic 90% diodegradables: al ser un producte d'higiene ha d'anar al REBUIG un cop utilitzades
 • cordill: si ja no es pot tornar a fer servir, el llençarem al REBUIG
 • cotons (per desmaquillar): igual que els bastonets de les orelles, els cotons de desmaquillar els llençarem al REBUIG
 • cromos (embolcalls): quan són de paper, amb el PAPER; quan són plastificats, amb els ENVASOS


D

 • desodorant en roll-on: si és un envàs de plàstic i porta el símbol d'ecoembes (fletxes) amb els ENVASOS
 • discs lactància: els discs absorvents que fan servir les dones lactants es llencen al REBUIG
 • dissolvents, hidrocarburs (envasos de metall o plàstic que els han contingut): els envasos de metall o plàstic que han contingut dissolvents o hidrocarburs, per tant residus especials, es consideren també com a residus especials. O sigui un continent que contingui un residu especial es considera un residu especial. La seva destinació és, en aquest cas, la DEIXALLERIA, també a la MINIDEIXALLERIA.
 • draps bruts: els draps ja trencats que no continguin residus especials i que no es puguin aprofitar, al REBUIG.  Si embrutim un drap amb oli a casa el podem portar a la Deixalleria


E

 • electrodomèstics petits (planxes, torradores...): a la DEIXALLERIA
 • electrodomèstics grans: a la DEIXALLERIA (o deixar que se l'emporti el servei de venda que ens porta el nou)
 • embolcall de formatges i embotits: és un paper plastificat i, per tant, pot anar amb ENVASOS i embalatges
 • embotit (xoriç, fuet...): pell que els envolta: REBUIG
 • escombra: REBUIG (vegeu pal)
 • escuradents: poden anar amb la MATÈRIA ORGÀNICA
 • estris de cuina (pots, olles, cassoles ...): si són d'alumini, a la DEIXALLERIA, perquè s'aprofitaran. Si són de terracota, al REBUIG
 • etiquetes: el paper de les etiquetes, que és plastificat, es llença al REBUIG
 • excrements d'animals: la sorra on els gats deixen els excrements, va al REBUIG. D'altra bnda, si els excrements d'animals estan nets de sorres o llits o papers absorbents, també es poden tirar a la ORGÀNICA. Quan estan barrejats amb sorres, papers o llits absorbents, han d'anar al REBUIG


F

 • farmaciola (restes de cures: esparadrap, gasses, tiretes ...): quan ho utilitzem a casa en poca quantitat es pot tirar al REBUIG. Quan són medicaments o restes de substàncies químiques (medicamentoses) les heu de portar a la DEIXALLERIA o a la FARMÀCIA
 • ferro: DEIXALLERIA. Si són voluminosos (mobles ...) també es poden deixar, prèvia trucada a l'Ajuntament, perquè es recolli segons s'acordi 
 • figures de porcellana, ceràmica...: si estan en bon estat les podeu portar a la deixalleria o a la minideixalleria a l'espai de reutilitzables. Si estan en mal estat REBUIG, si són moltes a la DEIXALLERIA
 • fil dental: REBUIG
 • filtres: que no han contingut residus especials: REBUIG. Els que han contingut residus especials DEIXALLERIA
 • filtres de campana extractora: REBUIG
 • filtres de gerros purificadors:REBUIG
 • filtres de paper per cafetera:  (tipus melita) ORGÀNICA
 • film transparent: ENVASOS
 • flors i plantes: les flors naturals poden anar amb la FRACCIÓ ORGÀNICA. Les flors artificials (sintètiques) al REBUIG. Els llaços de color al REBUIG. Una planta s'ha de separar del test i la terra. O sigui la planta va amb la FRACCIÓ ORGÀNICA i el test i la sorra amb el REBUIG
 • fotografies: el paper de fotografia va al REBUIG
 • fusta (domèstica: culleres, escuradents, espàtules ... o petites restes de manualitats, tallers ...): si la porteu a la DEIXALLERIA s'aprofitarà. Podeu guardar-ho i fer-ho quan hi hagi quantitat


G

 • gelat: l'embolcall el llencem segons la composició, si és de cartró a PAPER i CARTRÓ; si és plastificat, a ENVASOS. Si és molt brut, al REBUIG (ex: cartró d'una barra de gelat). Els pals, al REBUIG 
 • gespa (i restes de jardí): sempre i quan siguin en poca quantitat les podem barrejar amb les restes de menjar, la MATÈRIA ORGÀNICA, o fins i tot posar-ho al costat amb una bossa. En cas que en tinguem una quantitat important ho hauríem de portar a la DEIXALLERIA
 • grapes: REBUIG


I

 • informàtica (equipament i material: disquets, ordinadors, teclats, impressores ...):  A LA DEIXALLERIA, al contenidor de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) 
 • infusions: la bossa d'una infusió pot anar amb la MATÈRIA ORGÀNICA (la grapeta no cal treure-la)
 • insecticides: si el pot és ple, com que conté un producte perillós, s'ha de portar a la DEIXALLERIA; si ens assegurem que és buit, podem posar-lo amb els ENVASOS
 • iogurts (i làctics en general): ENVASOS. També la tapadora


J

 • joguines (i altres elements de plàstic): si estan en bon estat les podeu portar a la deixalleria
 • joguines de peluix: si estan en bon estat les podeu portar a la deixalleria. Si estan en mal estat REBUIG

 
LL

 • llapis de colors i ceres: REBUIG
 • llaunes de conserves buides: ENVASOS
 • lleixiu: quan el pot de lleixiu és buit, el podeu llençar amb els ENVASOS
 • llenya: per fer foc (si teniu llar de foc). Si no, a la DEIXALLERIA
 • llima d'ungles: REBUIG
 • llumins: poden anar amb la MATÈRIA ORGÀNICA


M

 • madalenesenvoltori si son de plàstic al REBUIG, si són de cel·lulosa a ORGÀNIC
 • maleta: REBUIG
 • maquinetes d'afaitar: REBUIG
 • marro del cafè: MATÈRIA ORGÀNICA
 • mercuri de termòmetre: S'ha de portar a la DEIXALLERIA 
 • mitges: REBUIG
 • mòbils amb bateria: a la DEIXALLERIA
 • mobles (sofàs, armaris ...): es consideren VOLUMINOSOS. S'han de portar a la DEIXALLERIA o trucar a l'Ajuntament al servei de recollida de mobles vells adreçat a particulars, és gratuït però heu d'avisar prèviament l'Ajuntament.  
 • mocadors de paper: si estan bruts, al REBUIG. Si són nets, a PAPER i CARTRÓ


O

 • oli: el vegetal (de cuina), el que no s'hagi fregit s'ha de recollir amb l'oli fregit, a la DEIXALLERIA; el mineral (de cotxes), a la DEIXALLERIA
 • ossos (també el de pernil): MATÈRIA ORGÀNICA
 • ordinadors i pantalles d'ordinador: a la DEIXALLERIA


P

 • pals (d'escombra, fregall ...): REBUIG. Si són de fusta podeu portar-los a la DEIXALLERIA, ja que la fusta s'aprofitarà
 • pals de gelat: REBUIG
 • paper absorvent de cuina: si és brut d'oli o restes de menjar, pot anar amb la MATÈRIA ORGÀNICA. No hi ha cap problema amb barrejar-ho, igual que els tovallons de paper. Si té restes de productes de neteja, anirà amb el REBUIG
 • paper acetat (o parafinat, el d'embolicar la carn): és un paper difícil de reciclar. Hi ha gestors de paper que no ho accepten quan va barrejat amb el paper i el cartró. Algunes plantes de triatge d'envasos i embalatges tampoc ho accepten. Per tant, davant del dubte, al REBUIG. No obstant tot paper plastificat es pot considerar ENVASOS i embalatges. Dependrà de cadascú considerar cada tipus de paper com un plàstic i per tant posar-ho als ENVASOS
 • paper de plàstic de les hamburgueses: REBUIG
 • pastes (el paper de madalenes i pastisseria vària): aquest és un residu que genera diverses opinions i hi ha qui aconsella dipositar-ho amb la matèria orgànica; davant el dubte però, ho posarem al REBUIG
 • píndoles i pastilles (els envasos, que són de plàstic i alumnini): ENVASOS i embalatges. Els medicaments a la FARMÀCIA o a la DEIXALLERIA
 • piles: s'han de dur, com fins ara, als contenidors específics o la DEIXALLERIA
 • pintura: els pots i els pinzells bruts de pintura s'han de dur a la DEIXALLERIA
 • pinyols d'olives: MATÈRIA ORGÀNICA
 • plomes de les aus: MATÈRIA ORGÀNICA
 • pneumàtics: els pneumàtics si es canvien se'ls queden els tallers mecànics. Si per qualsevol causa, sou un particular i voleu llençar els pneumàtics heu de portar-los a la DEIXALLERIA
 • porexpan (safates): sempre que sigui a nivell domèstic, amb els ENVASOS
 • preservatius: REBUIG
 • puntes de llapis: REBUIG
 • PVC (peces vàries): depèn de què es tracti; davant el dubte i quan la producció és a nivell domèstic, ho llençarem al REBUIG


R

 • radiografies: a la DEIXALLERIA
 • rajoles trencades: a la DEIXALLERIA
 • rentadora: a la DEIXALLERIA o trucar a l'Ajuntament pel Servei de Recollida de Trastos Vells
 • raspall de dents: REBUIG
 • revistes: PAPER i CARTRÓ. Totes les revistes, també les que són d'un paper més brillant o satinat
 • roba i sabates: a la DEIXALLERIA  (contenidors específics de roba)
 • runa: les restes de runa, rajoles ... a nivell particular, s'han de portar a la DEIXALLERIA. Si no, podeu contractar saques de runa a empreses de construcció


S

 • safates blanques per envasar aliments: ENVASOS
 • salva-slip: REBUIG
 • serradures: MATÈRIA ORGÀNICA sempre i quan hi hagi poca quantitat i a nivell domèstic; si en feu molta s'ha de portar a la DEIXALLERIA
 • silicona: es considera un residu especial. El portarem a la DEIXALLERIA (també el pot buit, perquè queden restes)
 • sobres amb finestreta: el millor és separar el plàstic del paper. No obstant això, si tireu algun sobre amb la finestreta de plàstic al PAPER i CARTRÓ, no passa res. Els sobres que s'usen per material fràgil (amb plàstic a l'interior) els llencem al REBUIG
 • sorra del gat: REBUIG


T

 • tabac (paquet): el plàstic exterior i interior a ENVASOS, el cartró a PAPER
 • tampons: al REBUIG, igual que les compreses. També els plàstics aplicadors
 • taps d'envasos:ENVASOS
 • taps de suro: MATÈRIA ORGÀNICA
 • targetes de crèdit: REBUIG
 • termòmetre: a la DEIXALLERIA 
 • test ceràmica: REBUIG
 • típex: REBUIG
 • tiquets de caixa: PAPER
 • tovalloletes: les tovalloletes que s'usen per a la higiene infantil van al REBUIG
 • tovallons de paper: si s'han usat a la cuina, amb menjar, van a la MATÈRIA ORGÀNICA; si s'han usat per netejar, al REBUIG; si són nets, a PAPER i CARTRÓ
 • tub pasta de dents: REBUIG


V

 • vaixella i estris de cuina: si són de metall, es poden portar a la DEIXALLERIA perquè s'aprofitarà per fer nou metall. Si són de porcellana, quan es trenquen poden anar al REBUIG. Si són de plàstic, amb els ENVASOS
 • vehicles fora d'ús: centres autoritzats de vehicles fora d'ús.


X

 • xarxa (bosses de patates, cebes, fruites ...): ENVASOS
 • xeringa: L'Agència de Residus aconsella que no s'acumulin i que es llencin al REGUIG si pot ser DINTRE D'UN POT TAPAT
 • xiclet i el seu paper: REBUIG
 • xumet: REBUIG 
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43