Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/07/2024 | 10:00 h
previsio
 
 
19/07/2024 | 10:00 h

Serveis econòmics


Francesc Alemany i Martínez


Tècnic/a de la regidoria


Montserrrat Borràs ReverterDe dilluns a divendres de 9 a 14h, cal demanar cita previa937620043plf.intervencio@palafolls.catL'Àrea d'Hisenda és l'encarregada del control econòmic de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Palafolls ha concretat unes línies estratègiques d'actuació a mig i a llarg termini, amb uns objectius clau a assolir i una maximització del rendiment social i econòmic.

 

Líneas bàsiques d´actuació de la regidoria d'Hisenda

 

- Creació dels pressupostos anuals i seguiment periodic

- Seguiment de l’estat de tresoreria i millorar la situació econòmica de l’Ajuntament, reduint els deutes.

- Elaboració de les ordenances fiscals

 

Les Ordenances Fiscals regulen els tributs municipals i constitueixen una part dels recursos propis que nodriran les despeses pressupostades, recursos propis que s'incrementen en funció de l'IPC i de la previsió dels costos dels serveis, amb la menor pressió fiscal possible, i satisfent al mateix temps les necessitats i expectatives dels ciutadans de Palafolls.La Diputació de Barcelona te un organisme autònom administratiu " L´Organisme de Gestió Tributària "  que porta a terme

1) la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic. A través de la  web del OGT es poden dur a terme moltes gestions i tràmits administratius.

2) els expedients iniciats amb motiu de la imposició de denúncies i sancions per infraccions de l'ordenança municipal de circulació.

3) gestió dels expedients relacionats amb l'aplicació de les taxes i preus públics.


Existeixen uns descomptes especials en alguns del impostos:

  • IBI per famílies nombroses
  • Impost Circulació per persones amb certa minusvàlia
  • EscombrariesOAC (Oficina d'Atenció Ciutadana)Número de visites
13300
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43