Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/07/2024 | 12:19 h
CI General
previsio
 
 
19/07/2024 | 12:19 h

La Comissió Informativa de Serveis Generals estarà integrada pels membres següents:


President-Delegat: Sr. Francesc Alemany i Martínez (suplent: Jordi Villaret i Sayago).

Vocals:

Susanna Pla i Capdevila en representació del grup municipal d’ERC-AM (suplent: Marta Alabart i Colomé)
M. Dolores Agüera i Martín en representació del grup municipal del PSC-CP (suplent: Martín Victoria i Iglesias)
Mónica Armada i Ugart en representació del grup municipal del PALAFOLLS SOM (suplent: Francesc Tresserras i Sala).

Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43