Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/07/2024 | 12:36 h
previsio
 
 
19/07/2024 | 12:36 h

Serveis Socials i Igualtat


Marta Alabart i Colomé


Tècnic/a de la regidoria


L'equip de serveis social esta format per dos treballadores socials i dos educadores.Dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Cal demanar cita prèviament937620043 ext 201plf.serveissocials@palafolls.catServeis Socials són un conjunt d'accions destinades a promoure la prevenció, l'atenció, l'assessorament i l' intervenció de persones, famílies o grups socials, posant especial atenció en les situacions de risc social, ajudant a fer front a aquestes situacions.


Els professionals de l'EBASP (Equip Bàsic d' Atenció Social Primària) ofereix aquestes actuacions:

  • Recepció i atenció de demandes socials.
  • Gestió de tràmits tant municipals com d´altres administracions.
  • Derivació a altres serveis i recursos especialitzats.
  • Detecció i prevenció de situacions de risc socials o exclusió.Servei d'Asessorament Jurídic:

Es tracta de poder oferir a qui ho necessiti assessorament i informació jurídica, sobre qualsevol aspecte o situació jurídica.

 

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD):

S’ofereix higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals al propi domicili.

 

Servei d'Atenció psicològica per a dones:

Dóna suport psicològic quinzenal, els divendres de 11 a 15 hores, mitjançant una professional especialitzada, amb un total de 10 sessions. Es tracta d'un servei gratuït.


Servei de Respir:

Es tracta d'un servei d'atenció diürna, destinat a donar suport a persones grans amb algun tipus de dependència física i/o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors.


Servei de Teleassitència:

La teleassistència és un servei que permet a la persona gran comunicar-se les 24 hores del dia amb una central d'alarmes perquè en cas de necessitat pugui ser atesa inmediatament.

 

Tramitació i gestió d'ajuts econòmics:

Es tracta d'ajuts econòmics puntuals que poden sol·licitar les famílies empadronades en el municipi. S'atorga l'ajut en funció de: ingressos econòmics, situació familiar, la situació laboral, de salut...i el risc dels menors.

 

Prestació Social:

Es tracta de fer arribar a la població aquells ajuts que l'Administració de la Generalitat.

 

Casal de pensionistes i jubilats:

Casal d'avis del centre, on es realitzen una multitud d'activitats per els socis: tallers, ball, excursions festes. etc

 

Casal de l'avi:

Casal d'avis de Sant Lluís, on es realitzen multitud d'activitats per els socis: tallers, ball, excursions, festes..etcNúmero de visites
20890
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43