Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/07/2024 | 11:04 h
Tauler d'anuncis
previsio
 
 
19/07/2024 | 11:04 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Reglaments, ordenances, estatuts i clàusules
20/12/2018
Aprovació del Registre de les activitats de tractament i de la Política de protecció de dades
1/3/2017
Relació de la documentació oficial de la corporació relativa a ordenances i reglaments
18/6/2013
Estatuts i plecs de clàusules generals
Reglaments, ordenances, estatuts i clàusules > Ordenança municipal reguladora de servei de de taxi i servei a la demanda
18/8/2021
Elevació a definitiva de la memòria d’establiment del règim jurídic, econòmic i administratiu del servei de taxi i servei a la demanda al terme municipal de Palafolls i de la seva ordenança reguladora.
22/6/2021
Aprovació inicial de la memòria d’establiment del règim jurídic, econòmic i administratiu del servei de taxi i servei a la demanda al terme municipal de Palafolls i de la seva ordenança reguladora.
Reglaments, ordenances, estatuts i clàusules > Reglament Orgànic Municipal (ROM)
22/4/2022
Elevació a definitiva d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
22/2/2022
Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
Reglaments, ordenances, estatuts i clàusules > Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera (Ass. EABT)
30/9/2021
Edicte d'elevació a definitiva de l'aprovació inicial dels Estatuts de l’Associació de Municipis de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera.
23/5/2022
Elevació a definitiva de l'aprovació inicial de l'acord de creació del Consell Agrari de Palafolls i aprovació inicial del seu reglament intern.
24/3/2022
Creació del Consell Agrari de Palafolls i aprovació inicial del seu reglament intern.
Reglaments, ordenances, estatuts i clàusules > Ordenança municipal de l'ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP)
11/1/2022
Elevació a definitiva d'aprovació inicial de l'ordenança municipal de l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP).
27/10/2021
Anunci d'aprovació inicial de l'ordenança municipal de l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP).
Reglaments, ordenances, estatuts i clàusules > Ordenança de sorolls i vibracions / Mapa de soroll i de capacitat acústica
22/4/2022
Elevació a definitiva d'aprovació inicial del mapa de soroll i de capacitat acústica
24/3/2022
Elevació a definitiva d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
22/2/2022
Anunci d'aprovació inicial del mapa de soroll i de capacitat acústica
25/1/2022
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança del soroll i les vibracions del municipi de Palafolls
Reglaments, ordenances, estatuts i clàusules > Ordenança municipal de convivència i civisme
24/3/2022
Elevació a definitiva d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de convivència i civisme
25/1/2022
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència i civisme.
Reglaments, ordenances, estatuts i clàusules > Ordenança reguladora de la tinença d'animals
24/3/2022
Elevació a definitiva d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals.
25/1/2022
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43