Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/07/2024 | 12:15 h
Tauler d'anuncis
previsio
 
 
19/07/2024 | 12:15 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Convocatòries
2/8/2021
Anunci per proveir el lloc de treball de secretari de l’Ajuntament, funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant qualsevol dels procediments de cobertura no definitiva
9/5/2016
Instància de sol·licitud genèrica convocatòries de selecció de personal
Convocatòries > CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU FUNCIONARITZACIÓ I PROMOCIÓ INTERNA DE 3 PLACES D´ADMINISTRATIU
16/6/2022
Convocatòria procés selectiu per a la funcionarització i promoció interna de 3 places d´administratiu.
Convocatòries > Convocatòria procés selectiu Professorat Escola de Música -Març 2022-
26/5/2022
Anunci llistat definitiu d´aspirants admesos i exclosos al procés selectiu de professor de música: especialitat vent-fusta
27/5/2022
RESULTAT PROVA TEÒRICO PRÀCTICA PORFESSORS ESCOLA DE MÚSICA - ESPECIALITAT VENT-FUSTA
27/5/2022
ANUNCI RESULTATS PROVA TEÒRICA PRÀCTICA PROFESSORS ESCOLA DE MÚSICA - ESPECIALITAT GUITARRA
Convocatòries > Convocatòria Borsa de Treball de Redactor/a de la Ràdio -ABRIL 2022-
23/5/2022
RESULTATS FINALS PROCES SELECTIU REDACTOR/A RADIO MUNICIPAL
Convocatòries > Convocatòria d´una plaça de Caporal de la Policia Local de Palafolls, promoció interna -OCT 2021-
26/11/2021
RESULTAT PROVA PRÀCTICA PLAÇA DE CAPORAL - TORN PROMOCIO INTERNA
Convocatòries > Convocatòria de personal de l'Escola de Música i Dansa
2/9/2021
Anunci resultat exercici específic de coneixement de català del procés selectiu del personal de Música i Dansa - ESPECIALITAT TROMBÓ
Convocatòries > convocatòria d'un arquitecte amb caràcter interí, juny 2021
10/9/2021
RESULTAT PROVA DE CONEIXEMENTS ARQUITECTE INTERI
Convocatòries > Convocatòria, d'una plaça de Caporal de la Policia Local de Palafolls, per promoció interna 2021
9/7/2021
ANUNCI RESULTAT PROVA TEORICA PLAÇA CAPORAL - PROMOCIO INTERNA
Convocatòries > Convocatòria plaça Secretari, funcionari de l'Administració Local reservats a FHN
2/8/2021
Anunci per proveir el lloc de treball de secretari de l’Ajuntament, funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant qualsevol dels procediments de cobertura no definitiva
Convocatòries > convocatòria d'un arquitecte amb caràcter interí 2021
28/4/2021
Anunci convocatòria, procés selectiu mijançant concurs oposició per a la provisió amb caracter interí d'un arquitecte per execució de programes de caràcter temporal
Convocatòries > Convocatòria 3 places d'agent de la Policia Local de Palafolls
5/2/2021
Anunci resultats prova de coneixements de la llengua catalan
22/12/2020
Anunci de rectificació de l'error material contingut a les bases reguladores del procés selectiu per la a la provisió de tres places d'agent de la Policia Local de Palafolls
Convocatòries > Convocatòria tècnic superior d' informàtica
4/11/2020
Anunci de la convocatòria del procès selectiu mitjançant concurs oposició per a la provisió amb caràcter interí d'una plaça de tècnic superior d'informàtica.
Convocatòries > Convocatòria tècnic auxiliar d'informàtica
4/11/2020
Declaració responsable de participació en processos selectius
Convocatòries > Convocatòria tècnic mig secretaria
16/12/2020
RESULTATS PROVA DE CONEIXEMENTS TÈCNIC MIG SECRETARIA
4/11/2020
Model instància específica del procés de selecció d'una plaça de tècnic/a mig de secretaria
Convocatòries > Convocatòria tècnic/a educació
4/11/2020
Declaració responsable de participació en processos selectius
123 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43