Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
12/12/2018 | 17:14 h
Notícies
previsio
 
 
12/12/2018 | 17:14 h

L'Ajuntament de Palafolls estrena la nova plataforma de contractació electrònica

29 de juny de 2018Des d’aquesta setmana, l'Ajuntament de Palafolls, a més de comptar amb el perfil del contractant, també disposa d’una plataforma de contractació electrònica des d’on poder realitzar tots els tràmits del procés de contractació amb l’Ajuntament.

Així, al perfil de contractant, que és l’espai de difusió de l'activitat contractual del consistori, se li suma la Plataforma de contractació pública electrònica de l’Ajuntament de Palafolls, a la que s’hi accedeix a través del web institucional. Amb aquest pas, s’aconsegueix garantir la transparència de la informació relativa a l’activitat contractual així com l'accés públic a la documentació relacionada.

La Plataforma permet consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats, entre d'altres. Aquest darrer espai informatiu i de difusió es va estrenar dimecres amb l’obertura dels sobres de les licitacions de les obres de reforma del carrer Folch i Torres del barri Sant Lluís i de l'itinerari de la ruta de la Tourdera.

El nou apartat compta amb un accés directe dels de la portada del web municipal www.palafolls.cat i té com a objectiu assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, de conformitat amb els articles 347 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.Número de visites
308
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043