Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
20/11/2017 | 12:31 h

Estatuts i plecs de clàusules generals


18 de juny de 2013 

 * La data oficial no és vinculant atès que es tracta de la data d'alta del nou servei web de l'Ajuntament. Número de visites
772


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona