Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
21/10/2017 | 05:01 h

URBANISME: anunci d'informació pública relatiu al decret 988-17, de cessió de ple domini d'una finca segregada destinada a centre de salut


9 d'agost de 2017



Anunci informació púb. cessió finca segregada destinada a centre de salut



Número de visites
144
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona