Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
18/03/2019 | 22:45 h
Electes
previsio
 
 
18/03/2019 | 22:45 h

Josep Rueda i García

Josep Manuel Rueda Garcia (PSC) nascut a Tordera  el 1976. És llicènciat en Dret i Diplomat en Infermeria. Ha treballat durant de més de 10 anys a l'Hospital St Jaume de Calella. És regidor de Palafolls des del 2007i portaveu del grup municipal del PSC.

Twitter: @joseprueda

     

Delegacions de direcció i gestió en:

 

- Planificació i control urbanístic del municipi:

• Llicències d’obres.

• Planejament.

- Obres, pavimentació i enllumenat de les vies publiques.

- Manteniment de l’espai urbà

- Brigada municipal

- Disciplina urbanística.

- Control i seguiment de quotes urbanístiques i contribucions especials.

- PUOSC.

- Promoció d’habitatges socials.

- Paisatge urbà:

• Llicències d’ocupació de via pública.

• Guals.

• Activitats.

• Eliminació de barreres arquitectòniques i mobilitat de les persones.

 

- Salut pública i assistència sanitària:

•  Campanya d'educació i prevenció sanitària.

•  Sanitat ambiental.

•  Higiene de l'habitatge.

•  Salut escolar

•  Relacions amb el cap local de Sanitat i Veterinària

•  Centre d'assistència primària.

•  Serveis funeraris i cementiri.

•  Control i recollida d'animals.

•  Residus urbans

- Noves Tecnologies

 

Així mateix, la delegació comprèn la facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers si bé en aquest darrer cas limitada a les actuacions que es ressenyen tot seguit:

- Llicències d’obres menors.

- Disciplina urbanística.

- Guals.

 

 Regidor937620043937652211plf.urbanisme@palafolls.catCal demanar cita prèviaPer telèfon, telemàticament o presencialment a la recepció de l'Ajuntament de 9 a 14 hPSCNúmero de visites
2808
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043