Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
18/12/2018 | 12:23 h
Electes
previsio
 
 
18/12/2018 | 12:23 h

Valentí Agustí i Bassa

Valentí AgustíValentí Agustí i Bassa (PSC) va nèixer a Barcelona l'any 1950. Va estudiar medicina i psiquiatria i encara excerceix de psiquiatre. És soci de la Comunitat Terapèutica del Maresme que va fundar als anys 70. És alcalde de Palafolls des del 1983.

 

L'alcalde és el president de la corporació i el cap de l'administració municipal.
Dirigeix el govern i l'administració municipal i presideix les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. Les seves atribucions li són atribuïdes per l'article 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com aquelles que li atribueixin d'altres lleis o reglaments.
És atribució també de l'alcalde l'execució dels acords i les resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l'Ajuntament.Alcalde937620043937652211palafolls@palafolls.catCal demanar cita prèviaPer telèfon, telemàticament o presencialment a la recepció de l'Ajuntament de 9 a 14 hPSCNúmero de visites
2782
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043