Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Regidories
previsio
 
 
23/02/2018 | 19:11 h

Personal


Rafael Cubarsí Bas


Tècnic de la regidoria


Noemí Moreno Jimenez



De dilluns a divendres 9-14h



937620043



morenojn@palafolls.cat



Coordinació de tots els processos que tenen relació amb la selecció de personal de l'Ajuntament: processos de selecció, durada dels contractes, nòmines, expedients d'altes i baixes, jubilacions, cotitzacions, substitucions.



Registre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls



Número de visites
1525
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona