Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
19/10/2017 | 14:47 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances i reglaments, tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Urbanisme > Planejament derivat
16/6/2008
Estudi de detall de la illa compresa pels carrers Pau Casals, Camí de la Ciutadella, Fleta i Girona.
1/1/2008
Modificació del Pla Parcial d´ordenació del sector 25, "Camí del Roig"
20/9/2007
Pla especial urbanistic equipaments COPPAL
30/7/2007
Pla de millora urbana de les illes compreses pels carrers Canigó, Avda. del Mar, Sant Joan, Sant Miquel, Sant Ramon, Sant Lluís, BV-6002, Mas Estornell i Sant Miquel.
1/6/2007
Pla Parcial Sector 24, "Els Recs"
11/4/2007
Pla Parcial sector 36 "Activitats serra de Vallplana"
19/2/2007
Pla Parcial Sector 25, "Camí del Roig":
Urbanisme > Plànols analisis
1/1/2001
Plànols d'analisi
Urbanisme > Mapa capacitat acústica
14/2/2014
Mapa de capacitat acústica del municipi de Palafolls
Comptes Generals
28/3/2017
Informació relativa als comptes generals de la corporació
Decrets d'Alcaldia
3/6/2016
D E C R E T 537/2016 per aprovar la relació definitiva de totes les sol·licituds d'admissió vista la relació definitiva de les sol-licifuds admeses a la Llar d'Infants municipal corresponents als nens/es nascuts l'any 2015
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona