Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
14/12/2017 | 18:11 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances i reglaments, tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Pressupostos
3/5/2017
PMP - Període mig de pagament primer trimestre 2017
31/1/2016
PMP - Període mig de pagament quart trimestre 2016
Pressupostos > Pressupostos 2017
16/3/2017
Edicte aprovació definitiva Pressupost 2017
Pressupostos > Inf. avaluació i compliment objectius llei 2/2012
27/10/2015
Endeutament a 30/09/15
27/10/2015
Execucions trimestrals Entitats Locals 3r.Trimestre 2015
27/10/2015
PMP - Període mig de pagament tercer trimestre 2015
28/7/2015
Informació segon trimestre 2015
27/7/2015
PMP - Període mig de pagament segon trimestre 2015
29/10/2014
Periode mig de pagament a proveidors 3r TRIM 2014 2
29/10/2014
Endeutament 3r TRIM 2014
29/10/2014
Compliment Objectius Regla de la Despesa i Estabilitat Pressupostaria 3r TRIM 2014
28/7/2014
Execucions trimestrals de les Entitats Locals Trimestre 2 - Exercici 2014
5/5/2014
Execucions trimestrals de les Entitats Locals, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques - Trimestre 1 Exercici 2014, Palafolls
Pressupostos > Pressupost 2014
22/5/2014
Pressupost 2014
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona