Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
14/12/2017 | 18:05 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances i reglaments, tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
2/6/2017
Ord.25 Preu públic Falques Publicitàries Ràdio Municipal
20/2/2017
Ord. 1 Impost sobre Béns Immobles
1/1/2017
Ord.36 Taxa utilització dels Horts Municipals
1/1/2017
Ord.35 Taxa prestació servei Prevenció Incendis Foretals
1/1/2017
Ord.34 Taxa estacionament Vehicles Tracció Mecànica en vies públiques
1/1/2017
Ord.33 Preu Públic prestació Servei Atenció Domiciliària
1/1/2017
Ord.30 Preu Públic prestació Servei Escola Bressol
1/1/2017
Ord.29 Taxa accés Activitats Culturals
1/1/2017
Ord.28 Taxa utilització Instal·lacions Esportives Municipals
1/1/2017
Ord.27 Taxa prestació Serveis Piscina Municipal
1/1/2017
Ord.26 Taxa serveis Sanitat Preventiva
1/1/2017
Ord.24 Taxa Subministrament Aigua Potable
1/1/2017
Ord.22 Taxa per parades, barraques, casetes de venda espectacles, ambulants
1/1/2017
Ord.21 Taxa Instal·lació de Quioscos en la via pública
1/1/2017
Ord.19 Taxa utilització via pública entrada vehicles a través de voreres, càrrega i descàrrega
1/1/2017
Ord.18 Taxa Ocupació terrenys ús públic amb mercaderies, runes i altres instal·lacions
1/1/2017
Ord.17 Taxa aprofitament espai domini públic empreses explotadores subministraments
1/1/2017
Ord.16 Taxes per Serveis Generals
1/1/2017
Ord.15 Ordenança General de Preus Públics
1/1/2017
Ord.14 Taxa Retirada Vehicles abandonats o estacionats defectuosament
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona