Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
19/10/2017 | 09:02 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances i reglaments, tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2017
5/10/2017
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament del servei Respir setembre-17
29/9/2017
INTERVENCIÓ: Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa del servei de Música del mes de setembre -2017
26/9/2017
URBANISME: complement a l'anunci d'informació pública PAE (projecte d'actuació específica)
25/9/2017
URBANISME: anunci d'aprovació inicial del canvi de modalitat del sistema d'actuació de reparcel·lació del sector 11 "Eixample Sant Genís"A
21/9/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució corresponent a l'obra "Pavimentació de la pista d'atletisme "La Figuerassa"".
20/9/2017
URBANISME: anunci d'informació pública PAE (projecte d'actuació específica)
18/7/2017
Anunci aprovació inicial modificació reglament policia local de Palafolls 2017
18/7/2017
SECRETARIA: Aprovació inicial modificació ordenança subvencions 2017
7/6/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució corresponent a l'obra "Pavimentació de la pista d'atletisme "La Figuerassa"".
2/6/2017
Anunci aprovació definitiva Ordenança Fiscal 25 Ràdio Palafolls
21/4/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del projecte executiu corresponent als treballs de connexió del pàrquing municipal "Riera Burgada" amb el carrer Pi i Margall.
13/4/2017
URBANISME: anunci d'aprovació inicial de la MPGO relatiu a la gestió de residus externs en l'àmbit dels sectors 14, 15, 19-20, 27 i UA 4 i 5
12/4/2017
URBANISME: anunci d'aprovació inicial de la MPGO que té per objecte, la qualificació com a equipament públic cultural, docent i tècnic (clau gràfica S8-S11), en sòl no urbanitzable d’especial protecció, del “Molí de la Pedrera”
21/2/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació inicial del projecte executiu corresponent als treballs de connexió del pàrquing municipal "Riera Burgada" amb el carrer Pi i Margall.
20/2/2017
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació del quadre de sancions de l'ordenança municipal de circulació
30/1/2017
Anunci modificació tinents Alcalde
30/1/2017
Anunci de la modificació de les delegacions de l'Alcaldia
30/1/2017
SECRETARIA: Anunci de la modificació de la composició de la Junta de Govern Local
20/1/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució corresponent a l'obra "Reforma i rehabilitació de l'edifici destinat a Teatre municipal".
20/1/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del Projecte executiu corresponent a l'obra "Arranjament del pàrquing municipal i accés des de l'Av. Pau Casals "Riera Burgada"".
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona