Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
20/11/2017 | 12:40 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances i reglaments, tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Anuncis Ajuntament de Palafolls
3/11/2017
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa del Servei de Respir corresponent al mes d'octubre 2017
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2017
6/11/2017
Anunci exposició cens electoral eleccions Parlament Catalunya 2017
24/10/2017
URBANISME: Informació pública llicència ambiental
21/9/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució corresponent a l'obra "Pavimentació de la pista d'atletisme "La Figuerassa"".
18/7/2017
Anunci aprovació inicial modificació reglament policia local de Palafolls 2017
18/7/2017
SECRETARIA: Aprovació inicial modificació ordenança subvencions 2017
7/6/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució corresponent a l'obra "Pavimentació de la pista d'atletisme "La Figuerassa"".
2/6/2017
Anunci aprovació definitiva Ordenança Fiscal 25 Ràdio Palafolls
21/4/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del projecte executiu corresponent als treballs de connexió del pàrquing municipal "Riera Burgada" amb el carrer Pi i Margall.
13/4/2017
URBANISME: anunci d'aprovació inicial de la MPGO relatiu a la gestió de residus externs en l'àmbit dels sectors 14, 15, 19-20, 27 i UA 4 i 5
12/4/2017
URBANISME: anunci d'aprovació inicial de la MPGO que té per objecte, la qualificació com a equipament públic cultural, docent i tècnic (clau gràfica S8-S11), en sòl no urbanitzable d’especial protecció, del “Molí de la Pedrera”
21/2/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació inicial del projecte executiu corresponent als treballs de connexió del pàrquing municipal "Riera Burgada" amb el carrer Pi i Margall.
20/2/2017
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació del quadre de sancions de l'ordenança municipal de circulació
30/1/2017
Anunci modificació tinents Alcalde
30/1/2017
Anunci de la modificació de les delegacions de l'Alcaldia
30/1/2017
SECRETARIA: Anunci de la modificació de la composició de la Junta de Govern Local
20/1/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució corresponent a l'obra "Reforma i rehabilitació de l'edifici destinat a Teatre municipal".
20/1/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del Projecte executiu corresponent a l'obra "Arranjament del pàrquing municipal i accés des de l'Av. Pau Casals "Riera Burgada"".
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2016
14/12/2016
SECRETARIA: Anunci d'informació pública per a l'arrendament d'un local per a destinar-lo a arxiu municipal.
20/7/2016
Anunci de la derogació de l'actual ordenança mpal. reguladora de la tinença d'animals i aprov. inicial de la nova ordenança mpal. reguladora de la tinença d'animals.
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona